Kommungemensamma verksamheter

Skaraborgs kommuner är delaktiga i flera verksamheter i samverkan. Hit hör

  • Socialjouren Skaraborg
  • Utväg
  • Barnahus- samverkan vid misstanke om brott mot barn
  • Tillsyn och utskänkning av alkohol och tobak


Mer information om dessa återfinns i vänster marginal.

Skaraborgs Kommunalförbund är även delägare i Gryning Vård AB. Gryning Vård AB är en vårdorganisation inom hem för Vård eller Boende (HVB). Se under länkar på denna sida.