FoU

FoU-enheten vidareutvecklar en FoU-miljö inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den praktiska verksamheten står i förgrunden. FoU innebär i detta sammanhang Forskning och Utveckling (FoU).