Vägval -ett vägskäl vid ett träd

Psykisk hälsa

Inom område psykisk hälsa arbetar förbundet med att utveckla samverkan med regionens olika vårdnivåer. Tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och överenskommelser med tydligt fokus på den enskilde personen.

Pågående projekt

Nätverk

Nätverk psykisk hälsa, missbruk/beroende

Socialchefsgruppen