Vägval -ett vägskäl vid ett träd

Psykisk hälsa

Inom område psykisk hälsa arbetar förbundet med att utveckla samverkan med regionens olika vårdnivåer. Tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och överenskommelser med tydligt fokus på den enskilde personen.

Nätverk

Nätverk psykisk hälsa, missbruk/beroende

Socialchefsgruppen

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund