Älskade barn

Älskade barn

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem en unik möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att leva som familj i Sverige.

Innehållet i cirklarna sträcker sig från att bli förälder till småbarnsåren och vidare till tonåren. Cirklarna handlar om barnens liv i vardagen, om fritiden och skolan, hälsan och framtidsdrömmarna, om normer och värderingar.

Älskade barn är skrivet av Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap och bygger på erfarenhet från tidigare föräldrastödsprojekt i Järvaområdet, Stockholm, Borås, Örebro och Umeå.