Föräldrastödsprogram i Skaraborg

Här kan ni se vilka föräldrastödsprogram som erbjuds i våra kommuner i Skaraborg. Klicka på kartan för att se vad som erbjuds i respektive kommun eller klicka på kategorier för att läsa mer om respektive program.

Mer information om uppdraget och arbetet bakom kartan och det tänkta arbetet framåt finns att läsa om i rapporterna som ligger under respektive kommun.

Observera att det finns fyra föräldrastödsprogram som erbjuds av den regionfinansierade hälso- och sjukvården och som därmed erbjuds alla aktuella individer i Skaraborg. Dessa är Beardslee's familjeintervention (HAB), Child Parent Psychotherapy (BUP), Cool Kids (UPH) och ABC (UPH). Regionens stöd visas inte i kommun-kartan utan går att läsa om under "Kategorier"

Vill ni lägga till eller ta bort något program på denna karta? Mejla emmelie.alvarsson@skaraborg.se eller karin.ahlqvist@skaraborg.se så lägger vi in informationen.

Föräldrastödsprogram i Skaraborg39