Springande barn

Målgrupp Barn och unga

Förbundet ska inom Målgrupp Barn och unga forma ett operativt samarbete i närmiljön. Hitta nya samverkansformer utan att överta en annan huvudmans ansvar samt säkra samverkan mellan huvudmännen för barnets bästa.