Springande barn

Barn och unga

Förbundet ska inom målgrupp Barn och unga forma ett operativt samarbete i närmiljön, hitta nya samverkansformer utan att överta en annan huvudmans ansvar samt säkra samverkan mellan huvudmännen för barnets bästa.

Förbundet ska även verka för Forskning och Utveckling (FoU) inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den praktiska verksamheten står i förgrunden.

Pågående projekt 

Nätverk Skaraborg

Nätverk Barn- och Unga

Socialchefsgruppen