Målgrupp Äldre

Inom målgrupp Äldre ska förbundet arbeta för ett långsiktigt och fördjupat utvecklingsarbete i den nära vården av äldre. I förhållande till samverkande huvudmän tydliggöra gränssnitt. Förbundets ska också samverka i utvecklingen av E-hälsa.