Äldre man och kvinna går på parkväg

Äldre

Inom äldreområdet ska förbundet arbeta för ett långsiktigt och fördjupat utvecklingsarbete av Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Genom att agera tillsammans blir vi starkare på såväl lokal som regional nivå.

Vi samarbetear med samverkande huvudmän i den nära vården. För mer information se länk om vårdsamverkan i höger marginal. 

Förbundet ska även verka för Forskning och Utveckling (FoU) inom Socialtjänsten i Skaraborg utifrån att den praktiska verksamheten står i förgrunden.

Nätverk