Målgrupp Funktionsnedsättning

Förbundet ska verka för en verksamhetsanpassning utifrån en ökad diagnostisering. Brukarinflytande och dimensionering av verksamheterna kommer vara bärande vad gäller boende, sysselsättning och andra insatser.