eHälsa/ digitalisering


Tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen och Göteborgsregionen arbetar Skaraborg med att stärka och skapa förutsättningar för en effektiv utveckling kring eHälsa. VästKom är den gemensamma organisationen som håller samman arbetet utifrån handlingsplanen.

Kommunerna har kommit olika långt inom dessa områden samtidigt som ambitionerna och förutsättningarna skiljer sig. Genom att samverka på kommunernas villkor och möjligheter kan kommunerna tillsammans skapa förutsättningar för en ökad utveckling.

Inom området finns också GITS, gemensam IT samordningsfunktion. GITS uppdrag är att samordna funktioner/tjänster vilka gemensamt krävs för en bra och funktionell samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Nätverk

Nätverk eHälsa

Socialchefsgruppen