Stor uppslutning vid den senaste Trepartskonfernsen, Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende

Fredag 25 oktober 2019 genomfördes årets Trepartskonferens i Falköping. 140 deltagare från brukarstödsföreningar, primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst personliga ombud var samlade.