Nuläge Handlingsplan Psykisk hälsa

Det har snart gått ett halvår sedan den länsgemensamma Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020 trädde i kraft.

Här återfinner du en presentation där du kan ta del av en nulägesbeskrivning av hur vi i Skaraborg arbetar med aktiviteter kopplade till handlingsplanen.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund