Rosanne Macke Alström

Basutbildning i TMO

Den 31 maj genomfördes en heldagsutbildning i TMO Trauma Medveten omsorg för personal från socialtjänsten, boendepersonal, integrationshandläggare med flera.

TMO är ett sätt för viktiga vuxna att skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande.

TMO är något som alla kan ge inte bara terapeuter utan föräldrar, familjehemsföräldrar, anställda inom socialtjänst, elevhälsopersonal, lärare, tränare och andra. De behöver förstå, stötta, vårda vägleda och ibland sätta gränser för de barn som ibland visar beteenden som är både svårbegripliga och utmanande.

Ett 40-tal deltagare från olika verksamheter deltog i basutbilningen som Skaraborgs Kommunalförbund arrangerat. Kursledare var Rosanne Mack Alström, leg. psykoterapeut och handledare.