Utbildningsdag om spelproblem

Den 6 september arrangerade Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund en utbildning om spelproblem.

Chefer och personal inom socialtjänsten i Skaraborg
fick under dagen kunskap om upptäckt, behandling och bemötande av spelproblem.

Chefer och personal inom socialtjänsten i Skaraborg fick under dagen kunskap om upptäckt, behandling och bemötande av spelproblem.

 

Tommy Augustsson som byggt upp och ansvarat för Spelberoendeteamet i Göteborg hade tagit fram ett utbildningspaket med fokus på den nya lagen, att upptäcka och utreda spelproblem samt stöd och behandling. Patrik Axelsson från Spelberoendes förening bidrog till förståelse för hur ett spelberoende kan uppstå. Hans berättelse beskrev hur en person med spelproblem successivt kan gräva sig allt djupare ner i manipulation, lögner och självförakt allt medan relationer och det som utgör grunderna för ett gott liv förstörs.

Under dagen gavs också information om Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa som Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar 2019 och om den spelberoendeförening, Spelberoendegruppen, som finns i Skaraborg. 
  
  Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, Patrik Axelsson, Spelberoendes förening, Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen, Tommy Augustsson, Göteborgs Stad. Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, Patrik Axelsson, Spelberoendes förening, Ulrika Ankargren, 
 Länsstyrelsen, Tommy Augustsson, Göteborgs Stad.  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund