Familj i solnedgången som gör ett hopp i luften

Välfärdsutveckling

Inom utvecklingsområde Välfärd arbetar Skaraborgs Kommunalförbund med kommunövergripande frågor som berör hela socialtjänstens arbete med insatser och omsorger riktade till barn och unga och deras familjer, äldre samt människor med funktionshinder i alla åldrar. Kommunalförbundet  ska vara en plattform för samarbete där kommunerna kan bli mer effektiva, allt från nätverk till konkret gemensamt bedriven verksamhet och genom FoU stödja och stimulera utvecklingen av den kunskapsbaserade verksamheten.

Kommunalförbundet ska tydligt och samordnat företräda kommunerna på nationell nivå i förhållande till statliga myndigheter och SKR och  på  länsnivån till Västkom och Västra Götalands-regionen. Genom Vårdsamverkan Skaraborg samarbetar Skaraborgs Kommunalförbund också lokalt med sjukhusen och Primärvården i Skaraborg.

Arbete inom utvecklingsområde Välfärd ska fokusera på följande fyra målgrupper:

  • Äldre
  • Barn och unga
  • Psykiatri/Missbruk
  • Funktionshinder

Aktuellt

Stor uppslutning vid den senaste Trepartskonfernsen, Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende

Fredag 25 oktober 2019 genomfördes årets Trepartskonferens i Falköping. 140 deltagare från brukarstödsföreningar, primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst personliga ombud var samlade. 24 januari 2020

Idébytardagen 2019

Den 30 oktober arrangerades för 8:e gången idébytardagen av Skaraborgs Kommunalförbund tillsammans med Skaraborgs kommuner. Ca 300 deltagare kom till Vara Konserthus för att under en dag ta del av seminarier, utställningar och byta erfarenheter. 22 januari 2020
Fler nyheter