Välfärdsutveckling
Familj i solnedgång

Välfärdsutveckling

Inom utvecklingsområde Välfärd arbetar Skaraborgs Kommunalförbund med kommunövergripande frågor som berör hela socialtjänstens arbete med insatser och omsorger riktade till barn och unga och deras familjer, äldre samt människor med funktionshinder i alla åldrar. Kommunalförbundet  ska vara en plattform för samarbete där kommunerna kan bli mer effektiva, allt från nätverk till konkret gemensamt bedriven verksamhet och genom FoU stödja och stimulera utvecklingen av den kunskapsbaserade verksamheten.

Kommunalförbundet ska tydligt och samordnat företräda kommunerna på nationell nivå i förhållande till statliga myndigheter och SKL och  på  länsnivån till Västkom och Västra Götalands-regionen. Genom Vårdsamverkan Skaraborg samarbetar Skaraborgs Kommunalförbund också lokalt med sjukhusen och Primärvården i Skaraborg.

Arbete inom utvecklingsområde Välfärd ska fokusera på följande fyra målgrupper:

  • Äldre
  • Barn och unga
  • Psykiatri/Missbruk
  • Funktionshinder

Till höger på sidan kan du se vilka som ingår i Beredningen för Välfärd.

Aktuellt

Nuläge Handlingsplan Psykisk hälsa

Det har snart gått ett halvår sedan den länsgemensamma Handlingsplan Psykisk Hälsa 2018-2020 trädde i kraft. 04 juni 2018

Trepartskonferens 2018

Varje år arrangerar Vårdsamverkan vuxna psykiatri och missbruk (primärvård, specialistpsykiatri, kommuner och brukarföreträdare) en konferens. 18 april 2018

Studie "Tänk om vi hade pratat med varandra"

Tänk om vi hade pratat med varandra – en studie som vill undersöka hur samverkan fungerar runt enskilda personer. Målet för samverkan är en sömlös vård, men hur upplevs det för den enskilda? 05 april 2018
Fler nyheter