Vilka ska med? Ungas sociala inkludering

Den 22 maj samlades drygt 50 personer för att få ny kunskap och inspiration kring ungas sociala inkludering. Fjorton av Skaraborgs femton kommuner var representerade och bland deltagarna fanns bland annat också representanter från Samordningsförbunden, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Science Center och Skaraborgs Kommunalförbund.

Linus Wellander och Ylva Saarinen från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterade deras rapport Fokus 18 – Vilka ska med? Sarah Fagerström, ungdomsstrateg i Falköping berättade om hur kommunen jobbar med ungas delaktighet och inflytande. Konferensen var ett steg i processen att göra Skaraborg till en plats där barn och unga trivs, utvecklas och mår bra. Dagen arrangerades i samverkan mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden/ Skaraborgsenheten, avdelning social hållbarhet och Skaraborgs kommunalförbund.