SAVE THE DATE

Välkommen till en utbildningsdag med temat: Friska barn i Skaraborg - övervikt och fetma bland barn och unga går att förebygga den 3:e och 4:e oktober.

Svenska barn och ungdomar har, sett ur ett internationellt perspektiv, mycket god hälsa. Dock finns det områden som ger anledning till oro. Ett av dessa områden är utvecklingen av övervikt och fetma bland barn och unga. I Skaraborg har 16 % av de 4-åriga flickorna och 10 % av pojkarna övervikt eller fetma. Vi gör nu, med stöd från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, en gemensam kraftsamling där vi tillsammans med er önskar arbeta hälsofrämjande och förebyggande.Kommunerna och vårdcentralerna är mycket viktiga aktörer - Du är viktig!

Vi bjuder därför in till en utbildningsdag, som erbjuder aktuell kunskap, inspiration och värdefulla kommunikationsverktyg. Boka dagen redan nu! Mer information kommer i augusti.

Onsdagen den 3:e oktober 2018, i Lidköping (för dig som arbetar i Vara, Essunga, Grästorp, Lidköping, Skara, Götene, Falköping och Tidaholm)

Torsdagen den 4:e oktober 2018, i Skövde (för dig som arbetar i Mariestad, Tibro, Gullspång, Skövde, Hjo, Töreboda och Karlsborg)

Vi önskar dig varmt välkommen!

Arrangörer: Skaraborgsenheten Avdelning folkhälsa, Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund, Barn- och ungdomsmedicinska avdelningen Skaraborgs sjukhus och Centrala barnhälsovården i Skaraborg

Vid frågor, kontakta:
Susanne Sandgren, processledare social hållbarhet/ folkhälsa: susanne.sandgren@skaraborg.se

Lena Ljungkrona Falk, dietist: lena.ljungkrona-falk@vgregion.se

HIS