Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma

En delegation från Skaraborgs åker till den finska kommunen Seinäjoki, som arrangerar en internationell konferens om barnfetma ”HEALTHY KIDS OF SEINÄJOKI CONFERENCE” den 12 till 15 mars 2018.

Statistik visar på att fetma eller övervikt ökar i samhället både bland vuxna och barn i Sverige. I Skaraborg hade 19 % av de fyraåriga flickorna övervikt eller fetma år 2011 och 14 % av pojkarna. Det är den högsta siffran i Västra Götalandsregionen. Detta är ett folkhälsoproblem som aktörer i Skaraborg tar på allvar och kraftsamlar kring inom den formaliserade Samverkansmodellen för Social hållbarhet/ folkhälsa.

Under 2017 genomfördes en kartläggning i syfte att identifiera behov och möjligheter till utveckling av främjande och förebyggande arbete för att minska andel barn med fetma eller övervikt. Resultatet finns presenterad i en rapport. Tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund pågår nu ett intensivt arbete med en fördjupad kartläggning samt framtagande av plan för fortsatt arbete i samverkan för att minska andelen barn med fetma eller övervikt.

Den finska staden Seinäjoki har lyckats med något ovanligt. Man har fått kurvorna för barnfetma att vända nedåt. Andelen barn med övervikt eller fetma i flera åldersgrupper har minskat de senaste åren. 2009 var andelen femåringar med fetma 17 %, idag har andelen minskat till 10 %.  Resultaten har gjort Seinäjoki till en internationell förebild.

Åtta personer åker nu för att ta del av erfarenheter från arbetet i Seinäjoki, få ny kunskap och för att knyta kontakter med andra aktörer som arbetar med utmaningen. ”Seinäjoki är ett fantastiskt exempel hur flera aktörer i ett samhälle kan samarbeta för att erbjuda barnen en hälsosam miljö som innebär att det ska vara lätt att göra hälsosamma val. Vi får lära oss om den framgångsrika Seinäjoki-modellen”

Gabriele Eiben, Högskolan i Skövde

Resa och anmälningsavgift finansieras av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive organisation står för kostnader för logi och arbetstid.

Delegationen består av:
Gabriele Eiben, bitr. professor i Folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde
Inger Hannu, enhetschef Skaraborgsenheten, Västra Götalandsregionen, avdelning Folkhälsa
Karin Skagelin, folkhälsostrateg, Västra Götalandsregionen avdelning Folkhälsa
Malin Nycander, barnläkare, Skaraborgs sjukhus
Veronika Norrbin, barnsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus
Madelene Engvall, folkhälsostrateg, Västra Götalandsregionen avdelning Folkhälsa
Julia Björkeryd, student, Göteborgs universitet
Susanne Sandgren, processledare social hållbarhet/ folkhälsa, Skaraborgs kommunalförbund

Möjlighet att träffa delegationen för frågor:
Fredagen den 9 mars kl. 15 .00 
Skaraborgs kommunalförbund, Tegelbruket
Kaplansgatan 16 A
Skövde 

Kontaktperson:
Susanne Sandgren, processledare social hållbarhet/ folkhälsa, Skaraborgs kommunalförbund tel. 0500-49 72 10, susanne.sandgren@skaraborg.se