After work – hälsosamt åldrande

Ungefär hälften av Sveriges äldre befolkning (65+) upplever lätta till svåra besvär av ängslan, oro och ångest eller att de besväras ibland eller ofta av ensamhet. I Skaraborg vill vi skapa förutsättningar för en god hälsa vid pensionering.

År 2030 kommer var fjärde invånare i Fyrbodal och Skaraborg vara 65 år eller äldre. För att skapa goda förutsättningar för äldre att behålla en god hälsa efter pensionering görs nu en undersökning i Skaraborg med fokus på vad män som snart går i pension tänker kring pensionering och vad de tror är viktigt för dem för att må bra när de har slutat jobba.

Vad skulle kommunen kunna göra för att de ska ha en god hälsa? Vad får dem att må bra? Vilka aktiviteter skulle de vilja delta i?

Fyra hörnstenar är identifierade för hälsosamt åldrande och i Skaraborg ska arbetet för hälsosamt åldrande utgå från dessa;

  •  social gemenskap och stöd
  • meningsfullhet 
  • fysisk aktivitet
  • goda matvanor

 

Under våren 2018 pågår fokusgruppsintevjuer.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se