4 äldre personer fikar utomhus

After work - äldres hälsa

Att få åldras med livskvalitet efter arbetslivet - After Work är ett kraftsamlingsområde som handlar om de ensamma. 65 -105 åringarna är en grupp på 2 miljoner människor, 3 generationer där hälsan i gruppen är mycket ojämnt fördelad.

Arbetsgivaren har inte längre ansvar för den enskilda efter pension och ej heller kommunen. Vi vill gemensamt med andra aktörer lyfta upp frågan och visa på vikten av sociala sammanhang och skapa meningsfullhet efter pensionering. 

Referensgruppen som i nuläget arbetar med området är; Skaraborgsenheten- avdelning social hållbarhet, Skaraborgs Kommunalförbund, Volontärtorget Skövde och Lidköpings kommun. 

Intervjuer har genomförts med ensamboende män som har fått svara på hur deras livssituation och hälsa ser ut.  Samverkan har skett med olika mötesplatser, universitet, HR-avdelningar inom kommuner, civilsamhället, Närhälsan, AGE- Cap med fler. Den 2 oktober 2019 genomfördes en konferens på temat äldres hälsa. Nästa steg under våren 2020 är att anordna en workshop på temat ofrivillig ensamhet hos äldre.