Skaraborgs skolor i rörelse

Den 23 oktober var konferensen "Skaraborgs skolor i rörelse" en konferens om barns och ungas hälsa. En mötesplats för de som på olika sätt verkar inom förskola och skola. På konferensen presenterade aktuell forskning samt goda exempel från Sverige och Skaraborg.

Se alla filmer från konferensen här.

 

Konferensen innehöll korta föreläsningar, diskussioner och nätverkande – med mötesformer som främjar inspiration, dialog och nya kontakter.

Datum: 23 oktober 2019 kl. 09.00 - 15.00, Lunch 11.45 - 12.30
Plats: Science Park Skövde, Kanikegränd 3B
Målgrupp: Skolchefer, kostchefer, rektorer, utvecklingsledare, lärare och förtroendevalda från Skaraborgs femton kommuner.
Arrangör: SKL, Generation Pep, Skaraborgs kommunalförbund, Skaraborgsenheten, avdelning social hållbarhet, VGR och Västra Götalands Idrottsförbund
Kontakt: susanne.sandgren@skaraborg.se

 

Ur programmet:

Spaningar och information från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Christin Appel, Filippa Myrbäck och Nils Olof Zethrin, utredare inom olika områden på SKL.

Mat och hälsa - trendkänsligt område, men vad säger forskningen?
Mai-Lis Hellenius, professor på Karolinska Institutet och överläkare på Livsstilsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset.
Den generella hälsobilden för barn och vuxna i Sverige.

Aktuell forskning om fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
Anders Raustorp, professor på Göteborgs universitet
Svenska barns och ungdomars fysiska aktivitetsmönster.

Generation Pep
Marie Harding och Mattias Svenson Generation Pep.
Tillsammans med forskare, näringsliv, skolor och kommuner har Generation Pep utvecklat stöd och verktyg för att tackla dagens utmaningar. Lyssna på hur din skola kan komma igång med det kostnadsfria metodstödet Pep Skola.

Rörelsesatsning i skolan
Alexandra Wiberg och Charlotte Henrysson, Västra Götalands Idrottsförbund 
Riksidrottsförbundets uppdrag att genomföra en nationell kraftsamling, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen.

 ”Spring i benen”
Christer Oja, programansvarig ”Spring i benen”, Stockholms stad.
Ett ledarskap för ökat samarbete mellan kommunens skolor.

Aktivitet förebygger
Maja Arvidsson, samordnare Ängelholms Kommun.
Samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus.

Friska barn i Skaraborg
Karin Skagelin och Madelene Engvall, Skaraborgsenheten avdelning Social hållbarhet, VGR.
En kraftsamling med syfte att förebygga övervikt och fetma hos barn.

Goda exempel från Skaraborgs skolor
 

 

 

Logga generation pep Logga Västra Götalandsregionen Logga Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund