Linnea Bengtsson och Kjell Hedvall

Internationella kontakter

Industriellt partnerskap med Rockford, Illinois, USA

 

Lidköping och Skaraborg har ett näringslivssamarbete med staden Rockford och området Midwest i USA. Samarbetet startade 2006 då Lidköping och Rockford skrev ett industriellt partnerskapsavtal med syfte att hjälpa lokala Lidköpings företag att hitta kontakter i USA och även vara dörröppnare för Amerikanska företag som vill hitta kontakter på den svenska sidan. Sedan 2014 gäller samarbetet hela Skaraborg och ett stort kontaktnät finns att ta del av på den amerikanska sidan. Lidköping har en internationell affärsutvecklare på plats i USA som hjälper dig att hitta kontakter.

 

Linnea Bengtsson 
International Business Developer
City of Lidköping & County of Skaraborg
Sustainable Development
SE-531 88  LIDKÖPING

Cell phone Sweden: +46 731 418 962
Cell phone United States: +1 815 985 3895 

E-Mail: linnea.bengtsson@lidkoping.se
www.glocal.lidkoping.se

Grow Locally By Working Globally 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se