Styrgrupp

Styrgruppen för projektet Kreativa Kraftfält kommer att fortsätta sitt arbete även efter 15 maj 2014

 

Katarina Strömgren Sandh, kulturchef i Skövde, ordf

Christer Gustafsson, professor Uppsala universitet, projektledare

Pelle Ekholm, kultur- och fritidschef i Tibro

Skaraborgs Kommunalförbund

Vill du ha information om projektete kontakta
Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund