Kompetensforum Skaraborg

Kompetensforum Skaraborg är en grupp bestående av personer involverade i kompetensförsörjningen på olika sätt utifrån sina befattningar hos Arbetsförmedlingen, kommunerna, försvarsmakten, IDC West Sweden AB, Högskolan i Skövde, Västsvenska Handelskammaren och Skaraborgs Kommunalförbund.

Målet är att stimulera till utveckling av metoder och arbetssätt som underlättar kommunikationen mellan utbildning och arbetsliv och som kan leda till bättre matchning. Det ska finnas en stabil struktur där behov snabbt och effektivt kan hanteras och leda till att utbildningar skapas som är efterfrågade av arbetsmarknaden.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund