Branschråden i Skaraborg

Det övergripande syftet med branschråden är att skapa en tydlig och kontinuerlig koppling mellan utbildning och arbetsliv och därmed utgöra navet på operativ nivå för branschernas kompetensförsörjning och utveckling. Branschråden ska bidra till bästa möjliga matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens.

Branschråden består av representanter för branschens arbetsmarknadsparter, Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare på olika nivåer och andra aktörer som har betydelse för branschens utveckling. Branschråden som är kopplade till Kompetensforum hanterar frågor som rör hela Skaraborg. Nya branschråd bildas vid behov som aktualiserats av branschen själv.

Kontaktuppgifter branschråden:

Branschrådens funktion och uppdrag:

  • Syftet med branschråden är att skapa en tydlig och kontinuerlig dialog mellan utbildning och arbetsliv.
  • Branschråden ska bidra till bästa möjliga matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens.
  • Branschråden ska bidra till att öka branschens attraktions- och konkurrenskraft.
  • Branschråden ska synliggöra kompetens och kompetensbehov inom respektive branschområde.
  • Branschråden består av representanter för branschens arbetsmarknadsparter, arbetsgivare, Arbetsförmedlingens branschexperter, utbildningsanordnare på olika nivåer och andra aktörer som har betydelse för branschens utveckling.
  • Branschråd bildas eller läggs ned utifrån behov som aktualiseras av branschen själv.
  • Branschråden har normalt möte 2-4 gånger/år. Rådet leds företrädesvis av branschrepresentant. Ordförandeskapet rekommenderas skifta med 2-årsperioder men detta beslutas i varje branschråd utifrån förutsättningar.
  • Branschråden kan och ska adjungera in personer som kan bidra till att driva och fördjupa frågorna.
  • Branschråden består av representanter för branschernas arbetsmarknadsparter och drivs av näringslivet.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund