Fokusområde Kompetensförsörjning

Förbundet ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer verka för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft genom att stimulera och utveckla hållbara strukturer för en efterfråestyrd kompetensförsörjning inom såväl privat som offentlig sektor.

Arbetet ska bygga på identifierade reella behov på kort och lång sikt och ska utgå från behovsanalyser av arbetsmarknaden samt övriga kunskapsunderlag. Arbetet ska kännetecknas av nära samverkan mellan kommunala funktioner och övriga aktörer inom utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.

Särskilt fokus ska läggas på utveckling av effektivare metoder för att förse arbetsmarknadens behov av kompetens på kort och lång sikt. Utveckling av branschråd som utgör grunden för den hållbara strukturen för kompetensförsörjning och som även fungerar som en arena där en rad andra frågor kan kommuniceras.

Arbetet ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionens regionutveckling.