Logotyp vård- och omsorg

Vård- och Omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga representanter.

Vård- och omsorgscollege omfattar alla vård- och omsorgsutbildningar från gymnasienivå till och med universitet. Syftet är att ”Skapa kvalitativa utbildningar som kan möta framtida nya utmaningar, trygga kommande rekryteringsbehov och därmed bidra till ökad livskvalité för våra medborgare”.

Vård- och omsorgscollege Skaraborg omfattar certifierade utbildningsanordnare uppdelade i fyra lokala colleger; östra, västra, söda och norra Skaraborg. 

Nationellt

På nationell nivå finns föreningen Vård- och omorgscollege som ansvarar för kvalitetekriterierna och genomför certifieringar. Föreningen består av en styrelse där Sveriges Kommuner och Regioner, vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Pacta och Kommunal ingår. Det dagliga arbetet sköts av ett kansli.

Mer information om Vård- och omsorgscollege i Skaraborg finns under länkar.