Initierad
Pågående Här är vi nu
Avslutad

Plug Innan

Plug innan

Plug Innan riktar sig till skolor i Västra Götaland med elever årskurs 5–9. Det övergripande syftet är att fler unga i Västra Götaland ska fullfölja sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Det här ska åstadkommas genom att de medverkande grundskolornas hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete kring elever i riskzon för att inte fullfölja sina grundskolestudier utvecklas och stärks långsiktigt. Samverkan med andra nyckelaktörer är en central del i arbetet. Vikten av att arbetet ska utgå från vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt betonas.