byggklossar

Praktikplatsen.se

Skaraborgs Kommunalförbund har upphandlat ett kommungemensamt praktikanskaffningsverktyg i Skaraborg.

Denna digitala mötesplats för skola-arbetsliv förväntas kvalitetssäkra praktikhanteringen samt att fler elever uppskattas få ett inträde i arbetslivet och landa mer rätt i sina framtida studie- och yrkesval. 

Samverkansavtal finns med GR gällande praktikplatsen.se.

Två praktikformer och 14 kommuner är inne i verktyget.
Praktikformerna är PRAO i Skövde kommun samt APL och lärling inom VO-College Skaraborg.
Implementering av fler kommuners PRAO kommer ske löpande.

Praktikplatsen.se drivs från och med 2016 av Skaraborgs Kommunalförbund