Viktiga vuxna i Hjo

Föräldrar som resurs

– föräldraskap och Vuxenskap 2.0!

Viktiga vuxna i Hjo är ett nytt koncept som håller på att växa i fram i Hjo: en föräldrawebbinarieserie med skolan som plattform, Viktiga vuxna i Hjo! Detta är en utveckling av Hjo kommuns universella föräldraskapsstöd riktat till vårdnadshavare med tonårsbarn. Syftet är att stärka föräldraförmågan och genom det bidra till bättre hälsa och fullföljda studier hos ungdomarna.