Samverkan skola - arbetsliv

Motivation och framtidstro

I Tidaholm arbetar man sedan hösten 2019 med att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv.

Syftet med samverkan Skola-Arbetsliv är att elever i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen förbereds för att kunna göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning samt för att vara anställningsbara i arbetslivet.