Läs-, läx- och rasthjältar - Volontärtorget

Föräldrar som resurs Motivation och framtidstro Läsning och språkutveckling

I Hjo kommun har man genom Volontärtorget engagerat invånare till insatser i skolan.

Läshjältar. 

Läshjältarna läser på olika sätt tillsammans med elever i årskurs 1-3. Läraren skickar med lämpligt material utifrån elevens nivå och ålder.

Läxhjältar

Läxhjältarna finns för stöd i läxläsning. De ger elever möjlighet till mängdträning och repetitionsövningar, och stöttar elever att fråga hur man gör när de inte vet. Tillsammans med eleven kan läxhjältarna fråga läraren hur det var tänkt, och på så sätt bli modell för hur man frågar och påvisa att även vuxna behöver fråga när man inte förstår.

Tillsammans med eleverna hitta strategier att lösa läxan samt ge exempel på hur man övar, kommer ihåg och kan göra kunskap till sin egen. 

Rasthjältar

Rasthjältarna ska öka vuxennärvaron på rasterna. De finns på skolan under skoltid och är en god förebild för våra unga, de kan finnas för lek, samtal, och ibland hålla i vissa vuxenstyrda aktiviteter, som finns färdigplanerade på skolan. 

Rasthjältarna kan bland annat delta på raster och i matsalen i årskurs 1 - 6, finnas i korridorerna i årskurs 4 - 9, och i cafeterian Frallan för årskurs 7 - 9.