IFOUS

Psykisk hälsa

I Götene pågår ett samarbete mellan skola och socialtjänst under tre år, kring barns psykiska hälsa och skolnärvaro.