Helhetsidén i Grästorp

Motivation och framtidstro

Grunden för utvecklingsarbetet är den pedagogiska helhetsidén. Där finns allt från kommunens vision till kommunala mål, förhållningssätt, styr- och förhållningssätt och ner till kvalitetsarbete.

Helhetsidén ger en grund i det pedagogiska ledarskapet. Det kommunala målet blir det verksamheten utgår ifrån – att utbilda världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själv och andra. Där ligger också det systematiska kvalitetsarbetet.  

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar fyra områden 

Normer och värden 

Delaktighet och inflytande 

Kunskaper, utveckling och lärande 

Bedömning och betyg.