DiTiS - Delaktighet i Tidaholm skolor

Motivation och framtidstro

I Tidaholm arbetar man med DiTis - Delaktighet i Tidaholms Skolor. Kopplad till utvecklingsarbetet är Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik på Örebro Universitet.

Syftet med DiTiS är att all skolutbildning i Tidaholms kommun genomsyras av pedagogisk delaktighet. Det vill säga ett meningsfullt, lärorikt och utvecklande deltagande för varje barn/elev med möjlighet att ta ansvar, känna sig behövd och vara med och påverka den egna och gemensamma utbildningssituationen.

Syftet uppnås genom att alla pedagoger och barn/elever tillsammans prövar, undersöker, utvecklar och befäster olika metoder och former av pedagogisk delaktighet i utbildningen. Utvecklingsarbetet kan bidra till att stärka den demokratiska kompetensen, professionsutvecklingen, inkluderande lärmiljöer och en jämlik hälsa.

Delaktighet handlar bland annat om att ha tillgång till demokratiska sammanhang och förutsättningar att påverka sitt liv. Att vara delaktig handlar om att vara involverad i kollektivt beslutsfattande, om att forma, bevara och förändra livet i gemenskap med andra. Delaktighet är således ett demokratiskt värde, en form och en process som är avgörande för ett demokratiskt fungerande samhälle. 

Verktyget för arbetet är systematiskt kollegialt lärande, som

  • Minskar kompetensskillnader mellan lärare
  • Stärker ett professionellt förhållningssätt
  • Ökar effektiviteten och skapar varaktiga förändringar på hela skolan
  • Leder till ökad likvärdighet och högre måluppfyllelse hos eleverna