Pedagog som skriver på whiteboard

Kunskapsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samverkan med medlemskommunerna verka för att målen i det gemensamma måldokumentet Utbildning Skaraborg uppnås genom stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet.

Förbundet ska i nära samarbete med medlemskommunerna hantera de olika avtal som finns kopplade till Måldokumentet.

Läs mer om Utbildning Skaraborg och måldokumentet och de avtal som är kopplade till detta på www.utbildningskaraborg.se