Kunskapsutveckling
Rött äpple på en bok

Kunskapsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund ska i nära samverkan med medlemskommunerna verka för att målen i det gemensamma Måldokumentet Utbildning Skaraborg uppnås genom stärkt tillväxt och kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad kvalitet.

Förbundet ska i nära samarbete med  med medlemskommunerna hantera de olika avtal som finns kopplade till Måldokumentet.

Till höger på sidan kan du se vilka som ingår i beredningen för Kunskapsutveckling.

Aktuellt

3-7 april Möjligheternas värld

3-7 april Möjligheternas värld

Ett tillfälle där elever får testa på olika stationer kopplade till teknik. Allt för att få teknikintresset att öka och visa på att det finns många olika arbetsuppgifter och att alla har en plats inom teknikens värld. 11 april 2017
Fler nyheter