Möte, Förbundsdirektionen

11 mar 2021 08:30 − 12 mar 2021 16:00

Direktionsmöte
Tvådagarsmöte (11-12 mars) med direktionen och kommunchefer. Beroende på hur läget är med covid19, kan mötet ändras.