Nytt samarbetsavtal mellan Lidköping, Skaraborg, Rockford och Madison

Den 11 september skrev Lidköping, Skaraborg, Rockford och Madison ett nytt industriellt samverkansavtal. Det nya samverkansavtalet som löper 2017-2019 syftar till att växa lokalt genom att arbeta globalt.

 

 Borgmästarna Jonas Sundström och Tom McNamara signerar det nya avtalet via Skype.

Områden som utbildning och sjukvård har varit främst gynnsamma under de tio åren samarbetet pågått. Under de senaste åren har även en ökad del av näringslivet i Skaraborg gynnats genom det nätverk som samarbetet byggt upp.

Stacie Reece från Sustain Dane, Mayor Tom McNamara från City of Rockford, kommundirektör Jan Fransson, kommunalråden Kajsa Ezelius och Jonas Sundström, oppositionsråd Bertil Jonsson, Ann Gantzer från SwedishAmerican Health System, Amanda Hamaker från Winnebago County och affärsutvecklare Linnea Bengtsson.

Lidköping och Skaraborg har ett näringslivssamarbete med staden Rockford och området Midwest i USA. Samarbetet startade 2006 då Lidköping och Rockford skrev ett industriellt partnerskapsavtal med syfte att hjälpa lokala Lidköpings företag att hitta kontakter i USA och även vara dörröppnare för Amerikanska företag som vill hitta kontakter på den svenska sidan. Sedan 2014 gäller samarbetet hela Skaraborg och ett stort kontaktnät finns att ta del av på den amerikanska sidan. Lidköping har en internationell affärsutvecklare på plats i USA som hjälper dig att hitta kontakter.
Läs mer om vad som händer på webben Glocal Lidköping.


 

Linnea Bengtsson 
International Business Developer
City of Lidköping & County of Skaraborg
Sustainable Development
SE-531 88  LIDKÖPING

Cell phone Sweden: +46 731 418 962
Cell phone United States: +1 815 985 3895 

E-Mail: linnea.bengtsson@lidkoping.se
www.glocal.lidkoping.se

Grow Locally By Working Globally 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se