Emma Korjonen och Linnéa Bengtsson

Samarbetet mellan Lidköping, Skaraborg och Rockford USA inne på sitt 15 år

Lidköping och Skaraborg har ett näringslivssamarbete med staden Rockford i delstaten Illinois. Samarbetet syftar till att växa lokalt genom att arbeta globalt.

 

Samarbetet startade 2006 då Lidköping och Rockford skrev ett indistruellt partnerskapsavtal med syfte att hjälpa lokala Lidköpingsföretag att hitta kontakter i USA och även vara dörröppnare för Amerikanska företag att som vill hitta kontakter på den svenska sidan.  Sedan 2014 gäller samarbetet hela Skaraborg och ett stort kontaktnät finns att ta del av på den amerikanska sidan. Samarbetet är inte begränsat till Rockford Illinois utan gäller hela USA. Lidköping och Skaraborg har en internationell affärsutvecklare på plats i USA som hjälper dig att hitta kontakter. Lidköping och Skaraborg är medlemmar i Svensk-amerikanska handelskammaren i Chicago som är en av 20 svensk-amerikanska handelskammare i USA.

Emma Korjonen, som efterträder Linnéa Bengtsson, börjar sin tjänst som internationell affärsutvecklare på halvtid fr o med februari 2020 och på heltid den 1 juni 2020. Linnéa Bengtsson som varit affärsutvecklare sedan 2008 lämnar över till Emma under våren. Läs mer om vad som händer på webben Glocal Lidköping.
Områden som utbildning och sjukvård har varit främst gynnsamma under de år som samarbetet pågått. Under de senaste åren har även en ökad del av näringslivet i Skaraborg gynnats genom det nätverk som samarbetet byggt upp.

 

Emma Korjonen och Linnéa Bengtsson
International Business Developer
City of Lidköping & County of Skaraborg
Sustainable Development
SE-531 88  LIDKÖPING

Cell phone Sweden: +46 731 418 962 Linnea                                 
                                 +46 734 428 337 Emma
Cell phone United States: +1 815 985 3895

E-Mail: linnea.bengtsson@lidkoping.se
emma.korjonen@lidkoping.se
www.glocal.lidkoping.se

Grow Locally By Working Globally

 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund