Digitaliseringsnätverket

Digitaliseringsnätverket i Skaraborg består representanter ifrån samtliga kommuner i Skaraborg, som utses av kommunchefen. Representanten bör ha ett kommunövergripande uppdrag kring verksamhetsutveckling i den egna kommunen och ha  en chefs- eller strategbefattning.

Digitaliseringsnätverket har en roll i det länsgemensamma arbetet inom ramen för verksamhetsutveckling med stöd av IT via VästKom. Det innebär att nätverket

 • Är VästKom:s primära nätverk för att stämma av frågor och inhämta synpunkter från kommunerna i Skaraborg.
 • Är den primära avstämningsytan för Skaraborgs Ubit representant

Uppdrag 

Digitaliseringsnätverkets uppgift är att stärka Digitaliseringen av Skaraborgs kommuners verksamheter i samverkan

Digitaliseringsnätverket ska:

 • bereda frågor åt kommuncheferna och förankra dessa i den egna kommunen
 • initiera och driva strategiska digitaliseringsfrågor
 • omvärldsbevakavärdera lokala, regionala och nationella initiativ


Arbetsområden

Nätverket ska arbeta med digitalisering och verksamhetsutveckling. Exempelvis modeller och metodstöd inom:

 • E-tjänster
 • Systemförvaltning
 • Processmodell
 • Projektmodell
 • Informationssäkerhet
 • Tjänstemodell

Genomförande

Digitaliseringsnätverket träffas 6 ggr per år.

Varje möte förbereds av en mindre beredning som består av:

 • en representant från Skövde kommun
 • en representant  från Lidköping kommun
 • två representanter från kommunerna Falköping, Mariestad, Tidaholm, Töreboda, Karlsborg eller Gullspång. Dessa representanter väljs på minst två år i taget på novembermötet.
 • eSamordnare på Skaraborgs Kommunalförbund
 • Ordförande i Digitaliseringsnätverket är Skövde kommuns representant i nätverket.


När ny medlem i nätverket tillkommer ska någon av de övriga nätverksrepresentanterna utses till fadder under ett år.

Deltagare

Kommun      Namn
Skövde          Fredrik Edholm, ordförande
Skövde           Therese Ahlberg
Lidköping      Lars-Gunnar Rask, beredningsmedlem
Falköping       Vakant
Mariestad      Maria Nilsson, beredningsmedlem
Skara              Sara Salegård
Vara                Jonas Dahlin
Götene           Ingemar Ros
Grästorp        Tommie Ravn
Essunga         Kristina Rudolfsson
Tidaholm       David Olsson, beredningsmedlem
Hjo                   Peter Jonsson
Karlsborg       Peter Kjellgren
Tibro                Peter Legendi
Gullspång      Christofer Olsson
Töreboda       Helena Martinéz
Göliska IT      Anders Thorn

 

Kontaktpersoner

Fredrik Edholm, Digitaliseringsstrateg Skövde kommun (ordf.)
fredrik.edholm@skovde.se