Digitaliseringsnätverket

Digitaliseringsnätverket i Skaraborg består av en personlig representant per kommun i Skaraborg, som utses av kommunchefen. Representanten bör ha ett kommunövergripande uppdrag kring verksamhetsutveckling i den egna kommunen och ha  en chefs- eller strategbefattning.

Digitaliseringsnätverket har en roll i det länsgemensamma arbetet inom ramen för verksamhetsutveckling med stöd av IT via VästKom. Det innebär att nätverket

 • är den primära kontaktkanalen för frågor som ska kommuniceras eller beredas för och till kommunerna
 • utser Skaraborgs representanter till Arkitekturledningsgruppen (ALVG)

Uppdrag 

Digitaliseringsnätverkets uppgift är att stärka Digitaliseringen av Skaraborgs kommuners verksamheter i samverkan

Digitaliseringsnätverket ska:

 • bereda frågor åt kommuncheferna och förankra dessa i den egna kommunen
 • initiera och driva strategiska digitaliseringsfrågor
 • ge uppdrag kopplat till övergripande digitaliseringsfrågor till tekniknätverket
 • omvärldsbevakavärdera lokala, regionala och nationella initiativ


Arbetsområden

Nätverket ska arbeta med digitalisering och verksamhetsutveckling. Exempelvis modeller och metodstöd inom:

 • E-tjänster
 • Systemförvaltning
 • Processmodell
 • Projektmodell
 • Informationssäkerhet
 • Tjänstemodell

Genomförande

Digitaliseringsnätverket träffas 6 ggr per år.

Varje möte förbereds av en mindre beredning som består av:

 • en representant från Skövde kommun
 • en representant  från Lidköping kommun
 • en representant från kommunerna Falköping, Mariestad, Tidaholm, Töreboda, Karlsborg eller Gullspång. Denna representant väljs på minst två år i taget på november mötet.
 • eSamordnare på Skaraborgs Kommunalförbund
 • Ordförande i Digitaliseringsnätverket är Skövde kommuns representant i nätverket.


När ny medlem i nätverket tillkommer ska någon av de övriga nätverksrepresentanterna utses till fadder under ett år.

Deltagare

Kommun   Namn
Skövde   Fredrik Edholm, ordförande
Lidköping   Lars-Gunnar Rask, beredningsmedlem
Falköping   Per Augustsson
Mariestad   Christofer Olsson, beredningsmedlem
Skara   Mattias Olerot
Vara   Jonas Dahlin
Götene   Ingemar Ros
Grästorp   Tommie Ravn
Essunga   Kristina Rudolfsson
Tidaholm   David Olsson
Hjo   Peter Jonsson
Karlsborg   Peter Kjellgren
Töreboda   Helena Martinéz
Tibro   Peter Legendi
Gullspång   Christofer Olsson

 

Kontaktpersoner

Fredrik Edholm, IT-chef, Skövde kommun (ordf.)
fredrik.edholm@skovde.se