Digital ettor och nollor, ryggtavlan av en kvinna med långt hår

Digitalisering

Digitaliseringen som en stor del av samhällsutvecklingen är ett faktum. Medborgare och företag förväntar sig att kontakten med kommunen kan ske digitalt och alla tider på dygnet. En stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs inom organisationer och företag handlar om att möta dessa behov men också verksamhetens behov på effektiviseringar.

På nationell nivå stödjer SKL sina medlemmar i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Arbetet utgår från " Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling" som delas in i följande områden: Ledning och styrning, samverkan, gemensamma lösningar, informationsförsörjning, digital infrastruktur, arkitektur och säkerhet.

Kommunerna har kommit olika långt inom dessa områden samtidigt som ambitionerna och förutsättningarna skiljer sig. Genom att samverka på kommunernas villkor och möjligheter kan man tillsammans skapa förutsättningar för en ökad digital utveckling på ett resurssmart tillvägagångssätt.

Tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland arbetar Skaraborg med att stärka och skapa förutsättningar för en digital utveckling i kommunens kontakt med medborgare och företag och inom den kommunala verksamheten. Västkom är den gemensamma organisationen som driver och håller samman arbetet. För Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner finns utvecklingsledare eHälsa som samordnar strukturen i den länsgemensamma arbetet kring verksamhetsutveckling med stöd av IT. Medlemskommunerna har prioriterat arbetet inom verksamhetsområdet välfärd då det finns stor nytta med länsamarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Representanter för Skaraborgs kommuner i läns och nationellt gemensamt arbete:

VästKom

Styrgrupp för verksamhetsutveckling med IT
Thomas Fellbrant
Jan Malmgren

Arkitekturledningsgruppen
Ingemar Ros, IT strateg Götene kommun
David Olsson, IT chef Tidaholms kommun

eSamordargruppen
Adam Krantz

Inera, Programråd för kommuner
Karl Fors, länssamordnare VästKom, Västra Götalandsregionen
Malin Lundqvist, IT-chef, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Digitaliseringsrådet
Eva Thelin, Kommunchef, Tidaholms kommun

Utveckling av bredband och IT-infrastruktur
Thomas Björkstål, Bredbandschef Lidköpings kommun