Digital ettor och nollor, ryggtavlan av en kvinna med långt hår

Digitalisering

Digitaliseringen som en stor del av samhällsutvecklingen är ett faktum. Medborgare och företag förväntar sig att kontakten med kommunen kan ske digitalt och alla tider på dygnet. En stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs inom organisationer och företag handlar om att möta dessa behov men också verksamhetens behov på effektiviseringar.

På nationell nivå stödjer SKR sina medlemmar i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Arbetet utgår från " Srategi för utveckling i en digital värld" som delas in i följande områden:

  • Ledning, styrning och organisation
  • Arkitektur och säkerhet
  • Informationsförsörjning, digital infrastruktur
  • Sammanhållen digital service

Kommunerna har kommit olika långt inom dessa områden samtidigt som ambitionerna och förutsättningarna skiljer sig. Genom att samverka på kommunernas villkor och möjligheter kan man tillsammans skapa förutsättningar för en ökad digital utveckling på ett resurssmart tillvägagångssätt.

Tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland arbetar Skaraborg med att stärka och skapa förutsättningar för en digital utveckling i kommunens kontakt med medborgare och företag och inom den kommunala verksamheten. VästKom är den gemensamma organisationen som driver och håller samman arbetet. För Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner finns en av VästKom finansierad Digitaliseringsstrateg som samordnar strukturen i den länsgemensamma arbetet kring verksamhetsutveckling med stöd av IT. Medlemskommunerna har prioriterat arbetet inom verksamhetsområdet välfärd då det finns stor nytta med länsamarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Representanter för Skaraborgs kommuner i läns och nationellt gemensamt arbete:

VästKom

Styrgrupp för verksamhetsutveckling med IT
Thomas Fellbrant, Kommundirektör Skövde Kommun
Kristoffer Svensson, Förbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund

Regional Expertgrupp för Digital Arkitektur
Daniel Svensson, Göliska IT
Fredrik Lindberg, Skövde kommun

Digitaliseringsstrateg VästKom med upptagningsområde Skaraborg
Adam Krantz

Västra Götalandsregionen

Digitaliseringsrådet
Fredrik Edholm, Digitaliseringsstrateg Skövde Kommun

Utveckling av bredband och IT-infrastruktur (Ubit)
David Olsson, IT-chef Tidaholms kommun