Tecknad bild med symboler

Så arbetar vi

"Västra Götaland 2030" heter tillväxt- och utvecklingsstrategin för programperioden 2021-2030. Strategin ska bidra till att Västra Götaland utvecklas till en attraktiv och väl sammanhållen konkurrenskraftig region.

 

Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2030) i Skaraborg. Uppdraget innebär att i samverkan med berörda aktörer initiera, genomföra och medverka i finansieringen av program och aktiviteter inom prioriterade
utvecklingsområden. 

Budget

För genomförandet av Skaraborgs delregionala tillväxtprogram disponerar Kommunalförbundet årligen 20,5 mkr miljoner kronor. Pengarna kommer dels ifrån Skaraborgs kommuner (10 mkr) samt från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (7,5 mkr), miljönämnd (1,5 mkr) och kulturnämnd (1,5 mkr). Utöver dessa medel arbetar Skaraborgs Kommunalförbund aktivt för att ytterligare växla upp dessa pengar.

Beslutande organ

Från och med hösten 2019 tas beslut om att medfinansiera olika insatser av Kommunalförbundets direktion. (Tidigare fanns ett utskott) Till direktionen tillväxtmöten kallas även adjungerade ledamöter som representerar Skaraborgs näringsliv, högskola/lärcentra samt social ekonomi och LRF

 

Hållbar utveckling som värdegrund

Utvecklingsarbetet i Skaraborg har hållbar utveckling som värdegrund och ledstjärna. Detta innebär att tillväxtprogrammet ska medverka till att:

  • Stärka ekonomins långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
  • Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
  • Minskad miljöpåverkan och en livskraftig miljö
  • Jämställdhet och integration
  • Regional sammanhållning och regional balans
  • Regionalt, nationellt och internationellt samarbete