Leader Skaraborg

Samtliga landsbygdsområden i Sverige erbjuds möjligheten att under perioden 2014-2020 genomföra landsbygdsprogrammet med hjälp av Leadermetoden

Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Leadermetoden innebär att man bildar lokala samverkansgrupper, så kallade LAG. Dessa grupper ska bestå av representanter för den ideella, den privata och den offentliga sektorn. Grupperna verkar inom ett geografiskt begränsat område.

LAG-grupperna har två huvuduppgifter. För det första ska de ta fram en strategi för utvecklingen av landsbygden inom sina respektive Leaderområden. Strategin ska vara inriktad på att uppnå målen med det övergripande landsbygdsprogrammet. För det andra ska de välja ut projekt för att genomföra strategin.

I Skaraborg har två Leaderområden och LAG-grupper bildats:

  • Nordvästra Skaraborg: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara,Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Töreboda
  • Östra Skaraborg: Falköping, Hjo, Skövde, Tibro, Tidaholm

 

Kontaktinformation och länk till Leader Skaraborgs hemsidor finns under länkar på denna sida.