Stapeldiagram

Analyser och rapporter

Det finns en antal rapporter och analyser gjorda inom ramen för tillväxt- och utvecklingsarbetet i Skaraborg

På Västra Götalandsregionens hemsida finner Du rapporter och analyser rörande regional utveckling i Västsverige. Se länk till höger.

Inom ramen för Skaraborgs tillväxtprogram har fyra rapporter utarbetats.

  • "Skaraborg och Attraktivitet - en utredning av regionens utvecklingsförutsättningar", Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, 2011.
  • "Uppföljning och halvtidsutvärdering - Skaraborgs delregionala tillväxtprogram", Göran Hallin, Therese Olmsäter och Ylva Saaringen, Kontigo AB, 2011.
  •  "Skaraborg och Kunskapsekonomin - en utredning av regionens utvecklingsförutsättningar", Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, 2007.
  • "Halvtidsutvärderig av tillväxtprogrammet", Göran Hallin och Maria Lundberg, EuroFutures AB, 2006.


Önskar du ta del av rapporterna så finns de under länkar på denna sida.