Stapeldiagram

Analyser och rapporter

Det finns en antal rapporter och analyser gjorda inom ramen för tillväxt- och utvecklingsarbetet i Skaraborg

På Västra Götalandsregionens hemsida finner Du rapporter och analyser rörande regional utveckling i Västsverige. Se länk till höger.

Inom ramen för Skaraborgs tillväxtprogram har fyra rapporter utarbetats.

  • "Skaraborg och Attraktivitet - en utredning av regionens utvecklingsförutsättningar", Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, 2011.
  • "Uppföljning och halvtidsutvärdering - Skaraborgs delregionala tillväxtprogram", Göran Hallin, Therese Olmsäter och Ylva Saaringen, Kontigo AB, 2011.
  •  "Skaraborg och Kunskapsekonomin - en utredning av regionens utvecklingsförutsättningar", Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen, 2007.
  • "Halvtidsutvärderig av tillväxtprogrammet", Göran Hallin och Maria Lundberg, EuroFutures AB, 2006.

Önskar du ta del av rapporterna klicka på länkarna i spalten till höger.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund