Bild på odlingskrukor med växter

Västra Götaland 2020

Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya tillväxt- och utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2020) i Skaraborg. Uppdraget innebär att i samverkan med berörda aktörer initiera, genomföra och medverka i finansieringen av program och aktiviteter inom prioriterade utvecklingsområden.