Bild på odlingskrukor med växter

Västra Götaland 2020

Skaraborgs Kommunalförbund har rollen att samordna genomförandet av den nya tillväxt- och utvecklingsstrategin för Västra Götaland (Västra Götaland 2020) i Skaraborg. Uppdraget innebär att i samverkan med berörda aktörer initiera, genomföra och medverka i finansieringen av program och aktiviteter inom prioriterade utvecklingsområden.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund