Bild på slutrapporten

Slutrapport Kreativa Kraftfält

I torsdags den 25 september presenterades slutrapporten av Kreativa Kraftfält Skaraborg vid en konferens i Falköping. Resultat och analys kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i Skaraborg och Västra Götalandsregionen.

Projektet Kreativa Kraftfält startade 2013 med en kartläggning av stora delar av Skaraborgs kulturella resurser; kulturaktiviteter, verksamheter och fysiska resurser som byggnader och kulturarv. Materialet tillsammans med statistik om Skaraborg har bearbetats med hjälp av matematiska modeller i datorer vid IULM universitet i Milano vilket sedan resulterat i ett antal kartor som beskriver Skaraborgs kreativa kraftfält. Projektet har letts av Christer Gustafsson i samarbetat med ett forskarteam där bl.a. den kände kulturekonomen Pier Luigi Sacco ingått.
Våren 2014 presenterades de första resultaten vid en konferens i Skövde. Konferensen går att se i efterhand på länk http://bambuser.com/channel/vgrkultur

Resultat och analys presenteras nu i en rapport som kommer att ligga till grund för fortsatt arbete i Skaraborg och Västra Götalandsregionen.