Mångfald

SAM-projektet Samverkan för Arbete och Mångfald

SAM – projektet i Skaraborg har under flera år arbetat med olika insatser för att bidra till snabbare etablering för nyanlända genom samverkan mellan kommuner och andra myndigheter. Förkortningen står för Samverkan för Arbete och Mångfald och är tänkt att fungera som ett paraply för de olika områden som man fokuserat på genom åren.

Såväl projektägare som antal deltagande kommuner har varierat. Under hela 2011 arbetade man med att utarbeta en samverkansmodell för samhällsorienteringen för vuxna flyktingar. Från och med år 2012  leder Skaraborgs kommunalförbund två projekt under SAM-paraplyet:
SAM - Ensamkommande barn och SAM - Samhällsorientering och sedan 2013 även SAM-SFI, undervisning i svenska för invandrare.