E-råd Skaraborg

E-råd Skaraborgs bildades 2013 och är en beredande grupp till Kommunchefsnätverket.

SKL skriver i sin handlingsplan från 2017 "Förutsättningar för digital utveckling" att ett arbete som korresponderar måste ske både på ett nationellt och ett lokalt plan. För att lyckas i arbetet betonas de gemensamma förutsättningarna i form av arkitektur och tjänsteutveckling.

Syfte

E-råd Skaraborgs syfte är att hjälpa kommunerna med digitaliseringen genom att:

  • Prioritera frågor kopplade till digitaliseringen
  • Sortera frågor kopplat till digitalisering ur ett samarbetsperspektiv, dvs lokalt, regionalt eller nationellt.
  • Utgöra ett nav mellan Kommunchefsgruppen och Digitaliseringsnätverket


Mål

  • Enklare vardag för Skaraborgs invånare och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten i Skaraborg.

Ansvar

Utifrån styrdokumenten bryta ned och ta fram förlag slag på områden inom digitalisering som kommunerna i Skaraborg bör prioritera och samverka kring.

E-rådets funktion är att bereda och planera strategiska frågor kopplat till digitalisering som man med fördel arbetar övergripande med. KC-gruppen kan ge uppdrag inom området digitalisering till E-rådet.

Digitaliseringsnätverket kan föra upp frågor till E-rådet för att få en ytterligare belysning av olika frågor och eventuell vidare hantering i KC-gruppen.
 
Frågor som dyker upp från andra samverkansnätverk t ex chefstjänstemannanätverk och som har en kommunövergripande prägel lyfts till E-rådet för dialog och fortsatt hantering.

Minst en representant i E-råd Skaraborg bör vara med i det nationella arbete som bedrivs på SKL, Inera eller annat riksdagsdepartement för området Digitalisering.

Funktion för styrning och ledning för det regionala samarbetet inom ramen för verksamhetsutveckling med stöd av IT med VästKom och Digital Agenda Västra Götaland via Digitaliseringsrådet.

Representanter i E-råd Skaraborg

  • Minst två kommunchefer/kommundirektörer från kommuner tillhörande Skaraborg. Utses på kommunchefsgruppen. En av valda kommunchefer/kommundirektörer ska vara representerade i kommunchefsgruppens beredning. Den kommunchef som har ansvar för digitaliseringsfrågor i KC-gruppen ska vara representerade i E-råd Skaraborg.
  • Beredningsgruppen för Digitaliseringsnätverket
  • E-samordnare och verksamhetsutvecklare på Skaraborgs kommunalförbund
  • Skaraborgs kommunalförbunds förbundsdirektör


Nuvarande representanter

Tomas Fellbrant, kommundirektör Skövde kommun

Eva Thelin, kommunchef Tidaholm kommun

Fredrik Edholm, IT-chef Skövde kommun

Lars-Gunnar Rask, IT-chef Lidköpings kommun

Maria Nilsson, Digitaliseringsledare,  Mariestad, Töreboda, Gullspång

Jan Malmgren, Förbundsdirektör, Skaraborgs Kommunalförbund