Digitalisering

Digitaliseringen som en stor del av samhällsutvecklingen är ett faktum. Medborgare och företag förväntar sig att kontakten med kommunen kan ske digitalt och alla tider på dygnet. En stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs inom organisationer och företag handlar om att möta dessa behov men också verksamhetens behov på effektiviseringar.

På nationell nivå stödjer SKL sina medlemmar i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta görs genom framtagen strategi ”Strategi för e-samhället” och dess handlingsplan. Det finns även en rad olika nationella initiativ kring det digitaliserade samhället så som Mina Meddelanden, Nationell e-legitimation och verksamt.se.

Kommunerna har kommit olika långt inom dessa områden samtidigt som ambitionerna och förutsättningarna skiljer sig. Genom att samverka på kommunernas villkor och möjligheter kan man tillsammans skapa förutsättningar för en ökad digital utveckling på ett resurssmart tillvägagångssätt.

Tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland arbetar Skaraborg med att stärka och skapa förutsättningar för en digital utveckling i kommunens kontakt med medborgare och företag och inom den kommunala verksamheten. Västkom är den gemensamma organisationen som driver och håller samman arbetet. Arbetet delas upp i två områden, eHälsa och Gemensam funktioner och tjänster.

I Skaraborg arbetar Ann-Charlotte Klarén med digitaliseringsfrågor i rollen som eSamordnare.