Så här arbetar vi inom FoU

FoU-enheten arbetar med kommunnära utvecklingsprojekt och har fokus på samverkansfrågor som är relevanta för socialtjänsten i Skaraborg.

Vi har fokus på samverkan inom:

  • Äldreomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • Funktionshinder
  • Hälso- och sjukvård

Målsättning

  • Att ha fokus på samverkan vilket innebär att identifiera och lyfta fram mellankommunala samverkansfrågor som är relevanta för Socialtjänsten i Skaraborg.
  • Att Sprida kunskap om erfarenheter och resultat genom nätverksarbete och arbetsgrupper.
  • Att Stimulera, stödja och bedriva gemensamma verksamhetsnära utvecklings- utvärderings- och utbildningsprojekt inom Socialtjänsten i Skaraborg.
  • FoU innebär i detta sammanhang Forskning och Utveckling (FoU) i nära samverkan och mellan Socialtjänstens olika verksamheter och exempelvis högskolor, stiftelser andra FoU-miljöer.

Socialchefsgruppen fungerar som styrgrupp för FoU. Inom respektive socialtjänstområde finns ett utvecklingsforum. Våra Fora har till uppgift att samverka kring utvecklingsområden som är aktuella inom socialtjänsten