Fullmäktige sammanträder

Sammanträdestider 2019

25 januari, Sessionssalen, Skövde stadshus kl 09:00-12:00

24 maj, Gothia Science Park kl 09:00-12:00 (Obs Ändrat datum)

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se