Fullmäktige sammanträder

Sammanträdestider 2019

25 januari, Sessionssalen, Skövde stadshus kl 09:00-12:00

26 april, Sessionssalen, Skövde stadshus kl 09:00-12:00

20 september, Sessionsalen , Skövde stadshus kl 09:00-12:00