Fullmäktige sammanträder

Sammanträdestider 2017

Fredagen den 28 april, Sessionssalen, Skövde stadshus, kl 09.00-12.00

Tisdagen den 26 september, Sessionssalen, Skövde stadshus, kl 09.00-12.00