Susanne Sandgren

processledare Social hållbarhet/ Folkhälsa

Susanne samordnar och utvecklar förbundets arbete inom området Social hållbarhet/ Folkhälsa. I nära samarbete med region, kommuner och andra aktörer verkar hon för ett socialt hållbart Skaraborg där människor möts, verkar och mår bra. Fullföljda studier, främjande arbete och förebyggande av övervikt bland barn, psykisk hälsa och äldres hälsa är områden Susanne arbetar med just nu.
Tel: 0500 – 49 72 10
E-post: susanne.sandgren@skaraborg.se

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund