Per Hasselberg

Projektet Collegesamverkan VG  ska att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheterna i Västsverige. Collegeformen innebär samverkan mellan näringsliv, kommuner och utbildningsanordnare för ett mer effektivt resursutnyttjande. Det handlar om att säkra näringens behov av kvalificerad arbetskraft genom att arbeta för en utbildning som leder till arbete alternativt en god grund för vidare studier. 

Per Hasselbergs roll i projektet är att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt college med inriktning mot gröna näringar.

073-335 85 18
per.hasselberg@fyrbodal.se